Historie dětského aerobiku v Říčanech

19. března 2008 v 22:22 | Mgr. Jitka Mičánková |  Vše o aerobiku
AEROBIK PRO DĚTI
Pohybové aktivity pro dívky započaly v Říčanech pod vedením Mgr. Jitky Mičánkové v roce 1995. Děvčata se scházela 1x týdně, všechny věkové kategorie společně a věnovala se tanečním stylům a skupinovým choreografiím. Nejvýraznějším úspěchem z tohoto období bylo 1. místo v dětské kategorii v prestižní celorepublikové soutěži "Mohelnická rolnička".
Děvčata "odrůstala" a do módy přišel aerobic, který se stal zpestřením činnosti. Kroužek se prezentoval při různých akcích v regionu a kolektiv se rozrůstal i o děti přijíždějící z okolních obcí. Aerobic procházel prudkým rozvojem: měnila se metodika, technika provedení, názvosloví. Tanec také nezůstával pozadu. Vznikaly nové sportovní a taneční asociace se svými pravidly a nastal rozvoj různých typů soutěží. Bylo nutné rozhodnout se.
Nebyli jsme sami, kdo hledali. Pomocnou ruku nabídly zkušené profesionální lektorky, které se spojily s pedagogickými pracovníky na katedrách vysokých škol a usilovaly o to, aby se rozvíjel nejen závodní aerobic, ale tzv. rekreační. Určený těm, kteří trénují maximálně 2x týdně. Z jejich iniciativy vznikla "Dětská liga aerobiku", do níž se naše skupina přihlásila a bylo rozhodnuto.
Začátky byly kruté. Děvčata musela nasbírat zkušenosti, zlepšit kondici, koordinaci pohybu a techniku provedení. Pravidla byla přísná. Kdo vydržel, dočkal se. Úspěchy se začaly dostavovat.
Zastřešující organizací se stal v roce 2000 Dům dětí a mládeže v Rosicích (DDM Rosice), dnes již Středisko volného času Rosice (SVČ Rosice). Děvčata se začala scházet 2x týdně a bylo nutné oddělit věkové skupiny. Mladší děti tvoří "Zlatíčka tým", starší "JI&MY team".
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama